Kontakty

Prevádzkovateľom internetového obchodu survival-shop.sk je:

Emfia s.r.o.
Liešťany 438
972 27 Liešťany

IČO: 54 199 000
IČ DPH: SK2121 598 061

Registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddiely: Sro, vo vložke číslo:42729/R

Prevádzka:

Emfia s.r.o.
J. Murgaša 46 (2 poschodie) 
971 01 Prievidza

Kontakt:

Matej Kitko 

Email: info@survival-shop.sk, emfia.sro@gmail.com
Telefón: 0911 075 131 

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa: 5185505269/0900

IBAN: SK26 0900 0000 0051 8550 5269

BIC SWIFT kód: GIBASKBX

 

Máte nejaké otázky? Zodpovieme ich. Prosím, pozorne vyplňte kontaktné údaje.

Nevypĺňajte toto pole: